» Önkormányzat / Intézmény
Intézmények

Óvoda

Tevékenység:

Óvodánk Somogy megyében, Kaposvártól 16 km.-re, Magyaratád községben található. A község központjában elterülő park szolgál környezetül az óvoda 815 négyzetméteres telkének, melyből az óvoda épülete 250,5 négyzetmétert foglal el.

A valamikori zárdaépület, 1957 óta tölti be óvoda funkcióját. 1986.-ban az akkori fenntartó teljesen felújíttatta az épületet, 1996.-ban az Önkormányzat korszerűsíttette a fűtést.
Óvodánk egy csoportos, 1990. óta vegyes életkorú csoporttal működik.

Az óvoda hivatalos elnevezése: Mernyei Szabadi Gábor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Magyaratádi Tagóvodája

Az intézmény székhelye: 7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér. 3. Telefon: 82/ 371-264
A tagóvoda vezetője: Győrfi Zoltánné

Az intézmény alaptevékenysége:

A Napközi Otthonos Óvoda egycsoportos nevelési intézmény, amely 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, de legfeljebb 8 éves korig biztosítja az óvodai nevelést.

Működési területe: Elsősorban magyaratádi, patalomi, ill. ráksi szülők gyermekeinek, másodsorban egyéb okból, szülői kérelemre felvett gyermekek óvodai elhelyezése, ellátása, nevelése.

Az óvoda bemutatása

Magyaratád, Kaposvártól 16 km-re a Szántódi út mellett helyezkedik el. A lakosság száma évek óta csökken. Míg 2000-ben 1000 fő felett volt a lakosság száma, 2005-re ez a szám jóval az 1000 fő alatt van. Az óvodáskorú gyermeket nevelő családok számára a munkahelyi lehetőségek nagyrészt Kaposváron, kisebb részt a Patalomi Szociális Otthonban, és elenyésző részben a helyi Termelőszövetkezetben adódnak. A rendszeres munkával nem rendelkezők nagyrészt munkanélküliek, elenyésző százalékban háztartásbeliek, ill. rokkantnyugdíjasok. Az egy főre jutó átlagkereset a családokban megfelelőnek mondható, GYET-et a családok 40%-a kap. A gyermekek életszínvonala a társadalmi átlagon mozog. Kevés az átlag feletti, de az átlag alatti életszínvonalat mutató család is. Az óvoda két csoportszobával, 55 férőhellyel rendelkezik a jelenlegi beírt létszám 31 fő. 2001. szeptembere óta 1 csoporttal működünk. Személyi feltételeink maximálisan biztosítottak. Az óvoda jól felszerelt.

Helyzetkép

Az óvoda, a gyermekek fejlődésének szocializációs színtere, a családi nevelésre épít. A vegyes életkorú csoport régebbi tagjai interakciók révén tanítják meg az újaknak a normákat, tevékenységeket, adják át tapasztalataikat. A gyermekekkel 2 óvodapedagógus 1 dajka foglalkozik. A pedagógusok 100%-a felsőfokú végzettségű, a mindketten szakvizsgával rendelkeznek. A dajka, szakképesítéssel rendelkezik.

 

 
Copyright © 2010
Integranet Kft.